A A A

STRUKTURA

Kierownik Katedry:

Dr hab. Jacek Stachera, prof. UMK

Jacek.Stachera@umk.pl

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej funkcjonuje w ramach Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kompernika w Toruniu.