A A A

dr hab. Jacek Stachera, prof UMK; Kierownik Katedry

Jacek.Stachera@umk.pl

W latach 1986–1991 studiował konserwację i restaurację malarstwa i rzeźby polichromowanej w Instytucie Zabytkoznastwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1991 roku obronił pracę magisterską pod tytułem: Zastosowanie Aseptin do dezynfekcji malowideł ściennych pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Strzelczyk, oraz dyplomową realizowaną pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej, uzyskując tytuł: magistra sztuki o specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisko asystenta w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi głównie zajęcia z zakresu konserwacji rzeźby polichromowanej i rzemiosła artystycznego.


W latach 1992-1994 prowadził pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej zespół realizujący prace badawczo-konserwatorskie w kościele Pokoju w ramach wspólnego projektu niemiecko-polskiego pt.: Wzorcowe badania historyczne i restauratorskie oraz prace konserwatorskie w kościele Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy w Świdnicy, Polska.
W 1994 roku została mu powierzona przez Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie, funkcja organizatora i osoby nadzorującej prace konserwatorskie przy kościele Pokoju w Świdnicy. W 1998 roku realizacja prac przy kościele Pokoju w Świdnicy została nagrodzona złotym medalem na międzynarodowych targach w Lipsku, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał wyróżnienie za wzorcową międzynarodową współpracę przy realizacji projektu.
Współpraca z Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków trwała do 2001 roku i owocowała licznymi realizacjami zarówno o charakterze konserwatorskim (Świdnica, Jawor, Wrocław) jak i bezpośredniej organizacji prac, opracowania programów i nadzoru (Świdnica, Jawor, Jemielnica, Łącznik).

 

Od początku pracy na uczelni jego zainteresowania naukowo-badawcze dotyczyły konserwacji rzeźby polichromowanej, a w szczególności zagadnień związanych z technikami  pozłotniczymi i ich konserwacją.
W 2003 roku obronił pracę doktorską pod pt.: Techniki wykonania oraz metody konserwacji i restauracji powierzchni srebrzonych i lakierowanych w rzeźbie drewnianej polichromowanej. - promotor prof. dr Bogumiła J. Rouba.

W 2013 roku otrzymał na podstawie rozprawy Historyczne i współczesne lakiery sztuce. Właściwości. Zagadnienia rekonstrukcji w praktyce konserwatorskiej oraz zaprezentowanego dorobku tytuł doktora habilitowanego na Wydziale sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

W 2015 roku wybrany na Kierownika Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, obecnie Katedry Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

W 2019 roku otrzymuje stanowisko profesora Uniwersytetu.

Uczestniczy w licznych projektach badawczych realizowanych przez Katedrę Konserwacji-Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Główne zainteresowania i prace badawcze:

 

Na uczelni obok kształcenia studentów  rozwija swoje zainteresowania związane z konserwacją i restauracją rzeźby polichromowanej, a w szczególności technik pozłotniczych.

 

Tematy badawcze i granty:

 • Metody i środki uzupełniania imitatorskiego ubytków folii srebrnej na pulmencie i wytrawie olejnej w rzeźbach drewnianych (grant UMK 1999 r.)
 • Badanie nad zastosowaniem współczesnych lakierów do izolacji folii srebrnych (badania statutowe 1999 r.)
 • Badania nad odtworzeniem lakierów barwnych na powierzchniach srebrzonych według starych receptur i przepisów (badania statutowe 2000 r.)
 • Możliwości i właściwości wielowarstwowego opracowania lakierów barwnych na powierzchniach srebrzonych (badania statutowe 2001 r.)
 • Wielowarstwowe barwne lakiery do izolacji powierzchni srebrzonych - skuteczność zabezpieczenia i możliwości zastosowania (grant UMK 2001 r.)
 • Barwniki naturalne i syntetyczne - właściwości chemiczne i fizyczne, a możliwość barwienia lakierów pozłotniczych (badania statutowe 2002 r.)
 • Techniki wykonania oraz metody konserwacji i restauracji powierzchni srebrzonych i lakierowanych w rzeźbie drewnianej polichromowanej (grant UMK 2002 r.)
 • Badanie szczelności lakierów stosowanych do barwienia i izolacji powierzchni srebrzonych (badania własne 2003 r.)
 • Ocena stabilności wybranych materiałów stosowanych w konserwacji malarstwa, rzeźby polichromowanej i rzemiosła artystycznego (badania statutowe 2004 r.)
 • W latach 2005-2013 badania lakierów pod kątem ich praktycznego zastosowania w konserwacji
 • Członek zespołu realizującego badania w ramach grantu Dziedzictwo kulturowe - poszukiwanie nowoczesnych środków i metod konserwacji drewna zabytkowego, projekt nr 0037/NPRH4/H2b/83/2016 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (2016-2019)