A A A

EWAGLOS

EWAGLOS – Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces.

 

Publikacja, opracowana w jedenastu językach, podkreśla rolę, jaką profesjonalnie przygotowane wielojęzyczne słowniki odgrywają w realizacji międzynarodowych projektów konserwatorskich, potrzebę wypracowania wspólnego języka w dziedzinie konserwacji-restauracji i znaczenie współpracy międzynarodowej w sferze tworzenia wspólnej terminologi. Rdzeń słownika stanowi około 200 definicji terminów często stosowanych w dziedzinie konserwacji-restauracji malowideł ściennych i powierzchni architektonicznych. Wstęp do książki przybliża konserwatorom, studentom i decydentom złożoność problematyki związanej z tworzeniem i stosowaniem takiej terminologii. Książkę kończy obszerna bibliografia tej wyspecjalizowanej dziedziny.


Koordynator projektu zachęca do nadsyłania uwag i sugestii związanych z książką.

Kontakt możliwy jest  przez stroną internetową projektu:www.ewaglos.eu lub pocztą elektroniczną na adres: service@hornemann-institut.de.

 

Koordynator:

DE - HAWK University of Applied Siences and Arts Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Współorganizatorzy:

ES – Universitat Politècnica de València

RO – University of Art and Design,Cluj-Napoca

MT – University of Malta

TR – Karabük Üniversitesi (KBU)

FR – Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine, Marseille

HR – Croatian Conservation Institute, Zagreb

 

Bezpłatny download wersji elektronicznej:


http://dx.doi.org/10.5165/hawk-hhg/233 (ca. 99 MB)

http://dx.doi.org/10.5165/hawk-hhg/234 (ca. 48 MB)


Materiał opracowany w ramach projektu finansowanego ze środkuów Unii Europejskiej został też opublikowany w formie książkowej:

EwaGlos – European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces,

English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish,

ed. by Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet and Ivan Srša(Series of publications by the Hornemann Institute 17),

Petersberg 2015 (ISBN: 978-3-7319-0260-7 | www.imhof-verlag.de 

EWAGLOS – Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces  is now available

EwaGlos, which has been developed in eleven languages, highlights the crucial role that professionally developed multilingual vocabularies play in international preservation campaigns. The illustrated glossary stresses the importance of a common language in the conservation field, and the role that international cooperation plays in creating this common terminology. The core of the glossary comprises approximately 200 definitions of terms frequently used in specifications in the field of conservation-restoration of wall paintings and architectural surfaces. The preface of this book introduces professionals, students and decision makers to complex issues encountered in the development, and use, of such terminologies. The book concludes with an extensive bibliography in this specialised field.

 

If you have any suggestions concerning the content of the book, we welcome your feedback.

Contact us via our website www.ewaglos.eu or by e-mail: service@hornemann-institut.de.

 

Coordinator:

DE - HAWK University of Applied Siences and Arts Hildesheim/Holzminden/Göttingen

Co-organisators:

ES – Universitat Politècnica de València

RO – University of Art and Design,Cluj-Napoca

MT – University of Malta

TR – Karabük Üniversitesi (KBU)

FR – Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine, Marseille

HR – Croatian Conservation Institute, Zagreb

 

You can download the book free of charge under:

http://dx.doi.org/10.5165/hawk-hhg/233 (ca. 99 MB)

http://dx.doi.org/10.5165/hawk-hhg/234 (ca. 48 MB)

 

The results of the EU project have been also published as a book:

EwaGlos – European Illustrated Glossary of Conservation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces,

English definitions with translations into Bulgarian, Croatian, French, German, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Spanish and Turkish,

ed. by Angela Weyer, Pilar Roig Picazo, Daniel Pop, JoAnn Cassar, Aysun Özköse, Jean-Marc Vallet and Ivan Srša

(Series of publications by the Hornemann Institute 17),

Petersberg 2015 (ISBN: 978-3-7319-0260-7 | www.imhof-verlag.de