A A A

Pracownia badań optycznych i chemicznych

Pracownia wykonuje badania budowy i stanu zachowania zabytkowych dzieł sztuki, głównie malarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichromowanej oraz procesów ich konserwacji przede wszystkim na potrzeby dydaktyki i działalności naukowej pracowników Zakładu i Instytutu. Stosowane metody badawcze to mikroskopia standardowa i fluorescencyjna UV materiału pobranego z obiektów oraz analiza powierzchni obrazów w promieniach IR i UV.

dr Magdalena Iwanicka

 

Aparatura badawcza:

  • mikroskopy optyczne
  • mikropskop fluorescencyjny Nikon ECLIPSE 600
  • kamera IR HAMAMATSU C2400, vidicon N2602, obraz do 2200 nm

 

Wiodąca problematyka badawcza to zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej UV :

  • w analizie stratygrafii obiektów zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem struktury i chronologii warstw oraz identyfikacji składu i lokalizacji materiałów oryginalnych i wtórnych
  • w śledzeniu rozkładu materiałów konserwatorskich w strukturze obiektów zabytkowych przy użyciu luminoforów

 

Dydaktyka:

  • badania budowy i stanu zachowania obiektów zabytkowych konserwowanych w ramach ćwiczeń z konserwacji malarstwa oraz z konserwacji rzeźby polichromowanej na III roku
  • badania budowy i stanu zachowania obiektów będących przedmiotem projektów dyplomowych (V i VI rok) w zakresie analizy próbek metodą mikroskopii fluorescencyjej UV
  • konsultacje i pomoc w realizacji prac magisterskich