A A A

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Sztalugowego

W Pracowni prowadzona jest dydaktyka dla II i III roku oraz realizowane są konserwatorskie projekty dyplomowe (IV - VI rok) studentów specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pracownicy zaangażowani są także w prace badawcze w zakresie malarstwa sztalugowego na różnych podłożach (częściowo realizowane w ramach magisterskich prac dyplomowych).