A A A

Pracownia Konserwacji i Restauracji Rzeźby Polichromowanej i Rzemiosła Artystycznego

W Pracowni prowadzona jest dydaktyka w zakresie konserwacji rzeźby polichromowanej, ram i innych przedmiotów rzemiosła artystycznego dla studentów specjalnosci Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pracowanicy zaangażowani są także w badania naukowe w zakresie problematyki rzeźby polichromowanej i technik dekoracyjnych (realizowane częściowo w ramach magisterskich prac dyplomowych).