A A A

Pracownia Konserwacji i Restauracji Malarstwa Ściennego

W Pracowni prowadzona jest dydaktyka w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa ściennego dla studentów specjalności Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.

Pacownicy zaangażowani są także w race badawcze w zakresie malarstwa ściennego na różnych podłożach (częściowo realizowane w ramach konserwatorskich i magisterskich prac dyplomowych).